Logo_HSDR

nieuws

Nieuwe start herziening waterschapsbelastingen

31 januari 2020

Er is een nieuwe start gemaakt met de herziening van het belastingstelsel voor de waterschappen. Al enkele jaren geeft het huidige stelsel problemen bij enkele waterschappen vanwege de complexe rekenmethode, waardoor bepaalde doelgroepen geconfronteerd werden met een relatief grote verhoging van de waterschapslasten. Ook was de bepaling van de verontreinigingsheffing voor bedrijven niet goed meer te gebruiken. Enkele jaren geleden is er een voorstel door de Unie van Waterschappen gemaakt dat uitging van het profijtbeginsel. Dit kreeg echter geen draagvlak bij de waterschappen vanwege de complexiteit en de grote verandering in tariefstelling die hiermee gepaard zouden gaan.

Er worden nu minder ingrijpende wijzigingen voorgesteld dan in de eerdere versie. Een werkgroep van de CDA Bestuurdersvereniging op initiatief van HDSR fractievoorzitter Ko Droogers heeft vorig jaar een advies opgesteld dat goed aansluit aan de laatste voorstellen van de Unie van Waterschappen, waarbij vooral van solidariteit wordt uitgegaan in plaats van profijtbeginsel. De waarde van onroerend goed is volgens het CDA een goede belastingrondslag, net als bij de OZB die door de gemeenten wordt geheven.

Ook binnen HDSR wordt dit voortvarend opgepakt, door CDA hoogheemraad Bernard de jong af te vaardigen in een landelijke stuurgroep van de Unie van Waterschappen en zelf een Bestuurlijke Begeleidingsgroep in te stellen waar CDA fractievoorzitter Ko Droogers in zit.

 

Twitter

dididorrestijn

“Snap het. Had nóg erger gekund. Gezond Nederland staat voorop”. Eén van de steunbetuigingen van een campingeigenaar van zo’n prachtig vakantiepark. Ga er maar heel veel kamperen als dit voorbij is! #Voorthuizen #Garderen #Kootwijk https://gld.nl/qt-L

DerkBoswijk

@willemjoustra @cda_ProvUtrecht Waarbij onderwijsinstellingen en bedrijven aan elkaar worden gekoppeld. Concreet door bijvoorbeeld gezamenlijk praktijk en productielokalen in te richten om jongeren op te leiden. Verder oa ondersteunig aan techniek driedaagse om scholieren te enthousiasmeren voor techniek 2/2