Marlies

nieuws

Cultuursector in gedrag

17 juli 2020

De cultuursector in onze provincie is cruciaal vanuit het oogpunt van traditie en inspiratie. Maar ook vanwege de verbondenheid tussen generaties dienen we zorg te dragen voor cultuur en het doorgeven wat van waarde is. 

En toen was er de Coronacrisis die ook de Utrechtse cultuursector op zijn grondvesten doet schudden. Naast alle steunmaatregelen die onder meer het Rijk heeft getroffen voor vele sectoren in ons land, heeft Utrecht ook een steunpakket opgesteld voor de cultuursector ter waarde van zes miljoen euro. Aanvankelijk leek dat geld alleen te gaan naar de provinciale instellingen die al subsidie ontvangen vanuit het Rijk en de provincie. Dan gaat het voornamelijk om instellingen in Utrecht en Amersfoort.

Reden voor het CDA om daar opheldering over te vragen. Het doel het pakket is goed. Het in stand houden van de regionale culturele infrastructuur. Maar het CDA heeft ook nadrukkelijk de cultuursector in de kleinere gemeenten genoemd. Deze draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de kleinere gemeenten en ook aan de diversiteit in het aanbod van cultuur in de provincie in zijn geheel. Die geven meerwaarde voor de provincie. Niet alleen voor de steden maar juist ook voor de regio.

Er is een nadere uitwerking gekomen van het steunpakket. Nu kunnen er naast instellingen uit de Utrecht en Amersfoort ook de theaters in Zeist, Nieuwegein en Houten voor extra middelen in aanmerking komen.

Deze steun kunnen zij hard gebruiken, maar ze hebben vooral bezoekers nodig! Ik nodig u allen uit om – uiteraard in goede gezondheid - uw bijdrage daaraan te leveren. 

Twitter

dididorrestijn

@Mitchell_Hend Wannèèr ze mijn advies vragen: anderhalve meter afstand moet mogelijk blijven. En testen, ook bij milde klachten. Geniet als het kan. Ik vind het stoer wanneer ze besluiten dat het niet kan omdat afstand houden niet mogelijk is. Maar ik begrijp dan ook hun teleurstelling.