Derk

nieuws

Inbreng CDA bij programmabegroting

11 november 2020

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 11 november stond onder andere de programmabegroting 2021 op de agenda. We blijven met de sluitende begroting voor 2021 uitvoering geven aan de ambities van het coalitieakkoord. Daarnaast voorziet de begroting in geld voor het verzachten van de economische en culturele gevolgen van de coronacrisis. Wij zijn als CDA meer dan tevreden over hoe dit college opereert, maar ook op de manier hoe wij als politieke partijen – oppositie en coalitie – met elkaar om gaan. Fractievoorzitter Derk Boswijk staat in zijn inbreng bij een paar punten stil, zoals de economie, landbouw en wonen. 

Lees hieronder de samenvatting of lees hier de hele inbreng van het CDA.

 

Complimenten aan hoe gedeputeerde Strijk vooral het MKB en de maakindustrie oppakt. Over het belang hiervan hebben we al vaker een pleidooi gehouden. Daarnaast zien we dat mensen zich graag willen laten omscholen naar bijvoorbeeld een Associate Degree. Het probleem is alleen dat het aanbod van de Associate Degrees niet alleen beperkt is qua studierichtingen maar ook qua studielocaties. Die zijn vooral te vinden in Utrecht en Amersfoort, terwijl bijvoorbeeld de werkgelegenheid in de maakindustrie vooral in Utrecht-West is gesitueerd. Wij zien hiervoor een mooie rol voor de provincie om haar netwerk te gebruiken om bedrijven en MBO’s/HBO’s bij elkaar aan tafel te krijgen om een Associate Degree op te richten. Daarvoor dienen wij een motie in samen met 50Plus, PvdA, VVD, GroenLinks, PVV en D66.

Wij zijn als CDA voor digitalisering maar dan moeten we wel zorgen dat de infrastructuur op orde is. Zeker nu het thuiswerken en studeren belangrijker is geworden. Wij wachten de uitkomst van de analyse van GS af en verwachten ook wel een voorstel bij de kadernota.

Wat betreft de landbouw is het CDA bezorgd dat vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) in gebruik wordt genomen door de criminelen. Wij hebben daarom vragen gesteld aan het college wat hiertegen gedaan wordt. Daarnaast juicht het CDA de innovatie en ambities in de landbouw toe. Maar we moeten waken dat ambities geen onhaalbare dogma’s worden waarbij uiteindelijke jonge boeren afhaken en we een essentiële sector, namelijk onze voedselvoorziening, die nergens zo innovatief, dier- en natuurvriendelijk is ter wereld,  verliezen. Ook wil het CDA er zeker van zijn dat er geen gedwongen uitkoop zal plaatsvinden.

We zijn blij dat het college voortvarend aan de slag is gegaan met het noodpakket voor de cultuursector. Maar toch zien we een sector buiten de boot vallen, namelijk de botters in Bunschoten. We dienen hiervoor een motie in samen met SGP.

Dan misschien wel het belangrijkste onderwerp: wonen. Nog even en één van de belangrijkste verkiezingsbeloften van het CDA kan worden gerealiseerd. Namelijk het bouwen buiten de rode contour in belang van de leefbaarheid van onze dorpen in de Provincie. Zodat senioren kunnen doorschuiven naar een seniorenwoning, en jongeren een betaalbare woning kunnen kopen of huren in hun eigen dorp. Dank aan gedeputeerde Van Essen voor de voortvarende aanpak.

Waar we ons wat meer zorgen over maken is de realisatie van de wat grootschaliger nieuwbouw. Vorige maand werd bekend dat de Provincie 20 miljoen uittrekt voor de woningbouw. Dat klinkt natuurlijk heel goed, maar toch zijn er genoeg locaties in de Provincie waar helemaal geen provinciaal geld nodig is, maar die juist gebaat zijn bij een verandering in regelgeving.

En dan mobiliteit. Wat het CDA toch wel een beetje stoort is dat wij de afgelopen jaren uren hebben gedebatteerd over plannen verspreid over de Provincie, maar dat nadat er een besluit is gevallen – soms jaren later – door partijen, vaak gemeenten, eenzijdig de plannen worden ingetrokken. Het CDA is voor het principe ‘afspraak is afspraak’. Daarom dienen wij een motie in om ons het instrumentarium te geven om dat principe te bewerkstelligen.

Tenslotte zien wij een groep mensen die de afgelopen maanden zich keihard hebben ingezet in onze Provincie, de boa’s. Meerdere gemeenten hebben hun boa’s voor hun inzet al een bonus toegekend. Laten wij dat ook doen. Hiervoor dienen wij samen met de SP een motie in.