Chris

nieuws

CDA stelt schriftelijke vragen nav STAF rapport

17 november 2020

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting 

Op 10 november verscheen van STAF het rapport “Veel stikstofgevoelige natuur bijgetekend in rekenmodel Aerius (2017-2020).” Het rapport beschrijft dat in diverse provincies extra hectares stikstofgevoelige natuur is bijgetekend. Er wordt aangegeven dat deze aanpassingen grote gevolgen kunnen hebben voor bedrijven in de omgeving. Maar dat het er op lijkt dat deze aanpassing niet transparant zijn en ‘stilletjes’ gebeuren. Reden voor het CDA om de volgende vragen te stellen: 

  1. Kunt u aangeven of dit in de provincie Utrecht ook heeft plaatsgevonden?
  2. Als dit zo is, om welke gebieden gaat het ?

Als dit in Utrecht gebeurd is, kunt u ons toelichten:

  1. Hoe het hele proces van toevoegen en verwijderen van oppervlakte in stappen wordt doorlopen? 
  2. Welke partijen hierbij zijn betrokken en wie welke rol heeft?
  3. Hoe kan een ieder herleiden waarom oppervlakte wordt toegevoegd en verwijderd?
  4. Heeft u beeld wat deze wijzigingen kunnen betekenen voor individuele belanghebbenden?
  5. Hoe worden belanghebbenden geïnformeerd over deze wijzigingen?

Met vriendelijke groet,

Chris Westerlaken, CDA fractie