Standpunten

Lage lasten

geld

Een dienstbare en betrouwbare provincie heeft een solide begrotingsbeleid. De afgelopen jaren hebben we gezorgd voor een transparante en degelijke begroting. Dat willen we zo houden. De provinciale begroting biedt nu een gezond meerjarenperspectief. De lasten voor de burger zijn laag en zullen als het aan het CDA ligt laag blijven. De ‘opcenten’ op de wegenbelasting gaan niet omhoog. De provincie Utrecht blijft de provincie met de laagste opcenten.

Klik hier om het verkiezingsprogramma te lezen

Twitter

dididorrestijn

Steeds meer “gevulde” daken in Barneveld, maar ook nog veel “lege” daken. Vang het gouden zonlicht op, verzilver uw dak! https://twitter.com/regiofoodvalley/status/1281197507364753408

DerkBoswijk

@berendvdkolk @cdavandaag @RutgerPloum Via je mobiele netwerk? 3G of 4G?